این روزها آلودگی هوا به اوج خود رسیده است. چهارشنبه 14 دی 1401 شاخص کیفیت هوای یزد: ۱۵۲، ، اراک: ۱۵۹، کرج: ۱۵۹، قزوین: ۱۶۳، تبریز ۱۶۴، اصفهان: ۱۶۷، و تهران: ۱۷۹ گزارش شده است.

«آلودگی شدید هوا» در کلانشهرهای ایران

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید