رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی عملکرد طرح نگرش سنجش دانشگاهیان را تشریح کرد.

تشریح عملکرد طرح نگرش سنجش دانشگاهیان

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه چادگان، علی باقری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با اشاره به طرح سنجش نگرش دانشگاهیان گفت: نهادهای مختلف دارای مرکز افکارسنجی هستند و مرکز نگرش سنجش دانشگاهیان نیز به دستور وزیر علوم راه‌اندازی شد، به دلیل اینکه پایه مرکز نگرش سنجی ثبت آمار و داده‌هاست این وظیفه به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سپرده شد. وی افزود: هدف این مرکز بهره گیری از خرد دانشگاهیان در تصمیم سازی ها است، همانطور که رییس جمهور دانشگاه‌ها را به عنوان اتاق فکر دولت مطرح کرده است.

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید