دادستان عمومی و انقلاب گناباد گفت: برای متهمان آتش‌سوزی خط انتقال گاز در منطقه “نوده پشنگ” این شهرستان، هنوز حکمی صادر نشده و این پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است.

حکمی برای  متهمان آتش‌سوزی خط انتقال گاز گناباد صادر نشده است

به گزارش چادگان از مشهد، مرتضی امیری اظهار کرد: برای متهمان آتش‌سوزی خط انتقال گاز در منطقه “نوده پشنگ” این شهرستان، هنوز حکمی صادر نشده و این پرونده در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است. دادستان عمومی و انقلاب گناباد افزود: سه نفر متهم در این ارتباط دستگیر شدند و پرونده قضایی آنان در مرحله بازجویی قرار دارد و هنوز کیفر خواست برای آنان صادر نشده است. وی از شهروندان خواست که با پرهیز از هر گونه گمانه زنی و توجه به شایعات در زمینه صدور حکم قضایی متهمان این پرونده قضایی از بازنشر این قبیل شایعات در فضای مجازی خودداری کنند. پیرو افزایش شایعاتی در فضای مجازی در خصوص صدور حکم متهمان پرونده آتش سوزی خط انتقال گاز در منطقه نوده پشنگ گناباد، دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان با صدور اطلاعیه ای از شهروندان خواست که به این قبیل شایعات توجه نکنند و آنها را بازنشر ندهند. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید