رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی عملکرد طرح نگرش سنجش دانشگاهیان را تشریح کرد و گفت: دو موضوع معیشت و کیفیت آموزش از جمله دغدغه‌های اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها است.

دغدغه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها چیست؟

به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه چادگان، علی باقری نیا رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی در اجلاس روسای دانشگاه‌ها در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران با اشاره به طرح سنجش نگرش دانشگاهیان گفت: نهادهای مختلف دارای مرکز افکارسنجی هستند و مرکز نگرش سنجش دانشگاهیان نیز به دستور وزیر علوم راه‌اندازی شد، به دلیل اینکه پایه مرکز نگرش سنجی ثبت آمار و داده‌هاست این وظیفه به موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی سپرده شد. وی افزود: هدف این مرکز بهره گیری از خرد دانشگاهیان در تصمیم سازی‌ها است، همانطور که رییس جمهور دانشگاه‌ها را به عنوان اتاق فکر دولت مطرح کرده است. به گفته باقری‌نیا، در یکی از سنجش‌هایی که داشتیم دغدغه بیشتر اعضای هیأت علمی دغدغه معیشت بوده است که این اعضا حقوقشان را از شئوناتشان کمتر دانسته بودند، در این نظرسنجی دغدغه معیشت در خانم‌ها کمتر بود. اما به طور کلی دغدغه تمام اعضای علمی کیفیت آموزش بود. رییس موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اعلام کرد: یکی دیگر از گلایه‌های اعضای هیأت علمی محدودیت‌های سفرهای مطالعاتی بود که در تولیدات علمی نیز اثر گذار است. پایان پیام/      

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید