بعد از پاییز خشک و بدون بارش در تبریز امروز مردم این شهر بار دیگر رأفت و رحمت خداوند متعال را دیدند و با وجود کاهش دما در تبریز در اوج خوشحالی و شادمانی قرار گرفتند به‌طوریکه برخی از شهروندان با نظاره و لبخند به‌خاطر بارش برف سنگین و برخی دیگر با بیرون رفتن از منزل و قدم زدن زیر بارش برف خدا را به‌خاطر این نعمت سپاس می‌گویند.
بارش برف که از بامداد امروز آغاز به باریدن کرده و تا لحظه مخابره خبر همچنان به صورت شدید ادامه دارد، سراسر شهر تبریز و بیشتر مناطق آذربایجان را مملو از فرش سفیدی ساخته است.

رخت سفید بر تن تبریز

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید