سازمان هواشناسی استان بوشهر نسبت به احتمال وقوع مخاطرات، سرمازدگی محصولات و شیوع آفت ها به کشاورزان هشدار داد.

سرمازدگی در کمین  محصولات کشاورزان بوشهری

به گزارش چادگان از بوشهر، سازمان هواشناسی استان بوشهر اعلام داشت که با توجه به بارش‌های اخیر صورت گرفته در غالب مناطق استان و پیش بینی بارش‌های سنگین این هفته جاری و همچنین کاهش تدریجی دما، احتمال شیوع بیماری‌های برگی در محصولات سبزی و صیفی بسیار زیاد است. بارش باران همراه باکاهش نسبی دما و افزایش رطوبت هوا شرایط را برای فعالیت قارچ‌ها خصوصا قارچ‌های عامل بیماری‌های لکه برگی در محصول گوجه فرنگی فراهم کرده و احتمال خسارت به میوه‌ها نیز بسیار زیاد است؛ بنابراین کشاورزان در مزارع سبزی و صیفی برای جلوگیری از آسیب تگرگ، در صورت امکان ردیف‌های کاشت را با پلاستیک بپوشانند. این اقدام علاوه بر حفاظت از بوته‌ها در مقابل تگرگ، از خسارت ناشی از تغییر ناگهانی دما نیز جلوگیری می‌کند. در اطلاعیه هواشناسی بوشهر آمده که کشاورزان بلافاصله پس از توقف باران نسبت به مصرف قارچ‌کش‌های حفاظتی نظیر ترکیبات مسی و داکونیل به منظور پیشگیری از شیوع و گسترش بیماری‌های برگی اقدام کنند. باغداران مرکبات به دلیل همراه بودن توده‌های باران زا با تندباد‌های لحظه‌ای و رگبار‌های شدید، امکان انتشار بیماری‌های باکتریایی بخصوص شانکر مرکبات و همچنین بیماری‌های برگی با عامل قارچی را جدی بگیرند و بعد از پایان بارش باغ‌ها را با ترکیبات مسی نظیر بردوفیکس، اکسی کلرید مس و یا نورودکس محلول پاشی کنند.  گلخانه داران هم به دلیل تجمع رطوبت و احتمال شیوع بیماری‌های برگی نسبت به روشن بودن تهویه اطمینان حاصل کنند.  رعایت بهداشت زراعی و پرهیز از کشت متراکم، رعایت فاصله مناسب بین ردیف‌های کاشت و فاصله مناسب بوته‌ها روی ردیف‌های کاشت، مدیریت آبیاری و پرهیز از آبیاری بیش از حد به منظور کاهش رطوبت، حذف علف‌های هرز و نابودی بقایای گیاهی آلوده،   تغذیه مناسب گیاه با کود‌های آلی و شیمیایی به منظور تقویت گیاه و تهویه مناسب خاک،   دادن کودپتاس به میزان نیاز گیاه و پرهیز از کود‌های اوره بیش از حد نیاز گیاه و  مدیریت مبارزه شیمیایی با رعایت تناوب در مصرف سموم قارچ کش در این مدت ضروری است. پایان خبر/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید