سیدرضا فاطمی امین طی سفری یک روزه به استان فارس از پروژه عملیات اجرایی صنایع معدنی طرح آهن اسفنجی شهرستان بختگان بازدید کرد.

سفر یک روزه وزیر صمت به استان فارس

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید