مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: عملیات اطفا در سطح ۱۳ هکتار از اراضی جنگلی شرق استان درحال انجام است.

غبار خاکستری بر جنگل‌های شرق مازندران

به گزارش چادگان از مازندران، حسینعلی محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان مازندران درخصوص آتش‌سوزی امروز جنگل‌های هزار جریب نکا و جنگل‌های گلوگاه و اعزام بالگرد برای اطفای حریق، اظهار کرد: باتوجه به گزارش آتش‌سوزی در سطح ۱۰ هکتار از اراضی منطقه توسکاچشمه گلوگاه و همچنین سه هکتار از اراضی منطقه لایی شهرستان نکا داشتیم.  وی افزود: یک فروند بالگرد برای اطفای حریق اعزام کند.  مدیرکل مدیریت بحران مازندران بیان کرد: عملیات مهار و کنترل حریق توسط نیروهای مردمی درحال انجام است و اطفای هوایی نیز درحال انجام است. محمدی یادآور شد: عملیات اطفا در سطح ۱۰ هکتار از اراضی جنگلی منطقه توسکاچشمه گلوگاه درحال انجام است.   وی گفت: عملیات آبگیری در سد گلورد برای اطفا آتش سوزی منطقه لایی نکا درحال انجام است .  

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید