یکشنبه و دوشنبه هفته آینده بمدت 48 ساعت در بزرگراه شهید آوینی بدلیل عملیات عمرانی محدودیت ترافیکی اعمال خواهد شد

محدودیت ترافیکی در بزرگراه شهید آوینی

به گزارش خبرنگار انتظامی چادگان؛ سرهنگ مصطفی زینی وند از اعمال محدودیت ترافیکی  در  یکشنبه و دوشنبه  هفته آینده به مدت 48 ساعت در بزرگراه شهید آوینی به دلیل عملیات عمرانی خبر  داد .    وی  ادامه داد: به دلیل عملیات عمرانی در بزرگراه شهید آوینی- محدوده خیابان سلمان فارسی (احداث یک دوربرگردان غیر همسطح برای رفع یک نقطه حادثه خیز و دارای گره ترافیکی توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران) ، در این بزرگراه از ساعت 24:00 روز شنبه مورخ ۱۷_۱۰_۱۴۰۱ لغایت 24:00 روز دوشنبه مورخه ۱۹_۱۰_۱۴۰۱  محدودیت هایی برای تردد وسایل نقلیه بشرح ذیل توسط پلیس راهور تهران بزرگ اعمال خواهد شد: الف) رینگ اول اعمال محدودیت ها در بزرگراه شهید آوینی محدوده خیابان سلمان فارسی (محل اجرای پروژه) بشرح ذیل خواهد بود: 1- مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید آوینی در محل خیابان سلمان فارسی مسدود خواهد شد و جریان ترافیک به داخل خیابان سلمان فارسی هدایت می شود تا با عبور از میدان سلمان فارسی و میدان امام هادی (ع) و خیابان شهید زهره وند وارد بزرگراه شهید آوینی به سمت غرب شود .  2- مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید آوینی قبل از محل اجرای پروژه مسدود خواهد شد و بار ترافیکی این مسیر که از خیابان شهید رجایی وارد بزرگراه شده است از طریق خیابان شهید زهره وند به سمت خیابان سلمان فارسی هدایت خواهد شد تا با عبور از ضلع شمالی محل اجرای پروژه وارد بزرگراه شهید آوینی به سمت غرب شود. ب) رینگ دوم اعمال محدودیت ها در ضلع شرق بزرگراه شهید آوینی و ضلع غرب بزرگراه شهید رسولی (ادامه بزرگراه شهید آوینی) خواهد بود: 1- در این رینگ، دسترسی شمال به شرق و جنوب به شرق بزرگراه شهید هاشمی (صالح آباد سابق) به بزرگراه شهید رسولی (ادامه بزرگراه شهید آوینی) بطور کامل مسدود خواهد شد. (مسیر جایگزین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه شهید هاشمی: بلوار علامه عسگری به شرق- خیابان شهید رجایی  و همچنین مسیر جایگزین در مسیر جنوب به شمال بزرگراه شهید هاشمی: تمامی دسترسی های مقاطع شمالی این محل که به خیابان شهید رجایی دسترسی دارند.) 2-  دسترسی مستقیم از انتهای جنوبی بزرگراه امام علی (ع) به بزرگراه شهید آوینی بطور کامل مسدود خواهد شد. (مسیر جایگزین: بزرگراه شهید کریمی به سمت شمال تا دوربرگردان محدوده خیابان ابن بابویه، سپس در صورت نیاز، گردش به سمت جنوب تا خیابان ورامین و بزرگراه شهید آوینی به سمت غرب ) ج) رینگ سوم شامل اعمال محدودیت ها از بزرگراه آزادگان به سمت جنوب خواهد بود: در این رینگ، محدودیت تردد صرفاً برای کامیون ها و سایر وسایل نقلیه سنگین در مسیر شمال به جنوب بزرگراه امام علی (ع)- روی پل آزادگان اعمال خواهد شد. مسیر جایگزین: گردش وسایل نقلیه سنگین از شمال به شرق در بزرگراه امام علی (ع) قبل از پل آزادگان، ادامه مسیر در بزرگراه آزادگان به سمت غرب تا روی پل شهید رجایی و در ادامه گردش به سمت جنوب با استفاده از لوپ غرب به جنوب.  توصیه: از رانندگان محترم ورامین و سایر شهرک های اقماری جنوب شرق تهران مانند امین آباد و قرچک تقاضا می شود برای برگشت از سمت تهران به این شهرها حتی المقدور در بازه زمانی 48 ساعته اعمال محدودیت در بزرگراه شهید آوینی، از مسیر جایگزین بزرگراه آزادگان به سمت شرق، بزرگراه شهید نجفی رستگار، جاده امام رضا (ع)تا پل سیمان استفاده نمایند. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید