مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی گفت: یک درصد مشترکان برق مربوط به بخش کشاورزی است که ۲۶.۲ درصد مصارف و نیم درصد نیز مربوط به صنعت است که حدود ۱۷.۶ درصد مصارف استان را دارند.

مصرف 43 درصد از برق خراسان‌شمالی توسط یک‌ونیم درصد از مشترکان

به گزارش چادگان از بجنورد، حسن چاهی، مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی عصر امروز در گفت‌وگو با رسانه ها اظهار کرد: ۳۹ درصد برق استان در بخش خانگی مصرف مش شود که ۳.۵ درصد این مشترکان بیش از ۲ درصد الگو برق مصرف می کنند که باید صرفه جویی را مد نظر داشته باشند. وی با بیان اینکه هزار و ۲۰۰ مشترک بیش از ۲ برابر الگو برق مصرف می کنند، گفت:  ۳۸۵ هزار مشترک در خراسان شمالی وجود دارد که ۳۳۴ هزار مشترک از این تعداد مشترکان خانگی هستند. مدیرعامل شرکت توزیع برق خراسان شمالی افزود: یک درصد مشترکان برق مربوط به بخش کشاورزی است که ۲۶.۲ درصد مصارف را شامل خواهد شد و نیم درصد از تعداد مشترکان نیز مربوط به صنعت است که حدود ۱۷.۶ درصد مصارف استان را دارند. وی ادامه با بیان اینکه میزان مصرف استان در پیک بار ۲۸۷ مگاوات است گفت: این عدد با احتساب مصارف صنایع سنگین به ۵۶۰ مگا وات می رسد. پایان پیام/آ

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید