فرماندار خوسف با تاکید بر نظارت بر برداشت بی رویه شن از رودخانه های فصلی گفت : نباید این مهم موجب شود تا در زمان وقوع بارندگی مسیر طبیعی رودخانه تغییر پیدا کند و موجب بروز خسارت به روستائیان شود.

نظارت بر برداشت بی‌رویه شن  از رودخانه‌های فصلی/کنتورهای هوشمند آب نصب شود

به گزارش چادگان از خوسف، محمدعلی ایمانی، فرماندار شهرستان خوسف امروز در جلسه شورای حفاظت از منابع آب این شهرستان اظهار کرد: منابع آبی امانت بزرگی هستندکه باید به درستی حفظ و به نسل بعدی تحویل داده شوند و در این راه همه ما در جایگاه های مختلف نسبت به این امر مسئول هستیم. وی با بیان اینکه رفتار امروز ما متاثر از گذشتگان بوده و آیندگان را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد ، افزود: اینکه امروز چه رفتاری داشته باشیم و چگونه در حق منابع آبی و ثروت های خدادادی عمل کنیم ، قطعا در زندگی آیندگان تاثیر خود را خواهد گذاشت. رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان خوسف تصریح کرد: باید صرفه جویی به معنی واقعی کلمه مورد توجه قرار گیرد و یکی از مهمترین راه های این مهم، نصب کنتورهای هوشمند مصرف آب است که در این بین همه دستگاه های اجرایی مسئول بوده و باید به نقش خود واقف باشند. ایمانی یادآور شد:در بحث آب چاره ای جز صرفه جویی نداریم، هرچند که امروزه با توجه به رشد علم و فناوری بسیاری که در انرژی ها از جمله برق و سوخت قابل تجدید صورت گرفته است، اما برای آب هیچ جایگزینی برای آن تعریف نشده و بدون آن زندگی و حیات بشریت به مخاطره خواهد افتاد. مقام عالی دولت در شهرستان خوسف خاطرنشان کرد: توجه به محیط زیست و منابع طبیعی می تواند به حفاظت منابع آب کمک کند و باید مسیر رودخانه ها  پاک سازی شوند تا از بروز خسارات به افراد و روستائیان در بارندگی ها جلوگیری کرد. ایمانی با تاکید بر نظارت بر برداشت بی رویه شن از رودخانه های فصلی گفت : نباید این مهم موجب شود تا در زمان وقوع بارندگی مسیر طبیعی رودخانه تغییر پیدا کند و موجب بروز خسارت به روستائیان شود. وی تاکید کرد: با نصب کنتور خواهیم توانست مصرف آب را مدیریت نماییم و خواستار همکاری اعضا و دستگاه های اجرایی جهت نصب کنتور ها شد. انتهای‌پیام/69014

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید