با نامه‌نگاری و پیگیری وزیر ورزش و جوانان حق استفاده از پایگاه اداری و اردوگاه شهید سلیمانی، ابراهیم هادی و مصطفی صدرزاده به فدراسیون کشتی واگذار می‌شود.

واگذاری یک کمپ و دو سالن به فدراسیون کشتی

به گزارش چادگان، با پیگیری حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان و تاکید بر اهمیت رشته کشتی به عنوان یکی از رشته‌های ورزشی پرمدال در میادین بین‌المللی به ویژه بازی‌های آسیایی و المپیک، با تصمیم دولت و تایید رییس جمهور، حق استفاده از عرصه و اعیان سالن ورزشی پایگاه اداری و اردوگاه شهید قاسم سلیمانی و سالن شهید ابراهیم هادی و سالن شهید مصطفی صدرزاده واقع در مجموعه ورزشی آزادی با حفظ مالکیت دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت ورزش و جوانان و با رعایت قوانین و مقررات مربوط صرفا جهت استفاده مشترک ورزشکاران کشور به مدت ۲۵ ساله به فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران واگذار می‌شود.  بر اساس این مصوبه تمدید حق استفاده یاد شده برای دوره‌های بعد با تایید دستگاه ناظر، منوط به تصویب هیات وزیران خواهد بود و پس از پایان دوره تعیین شده به وزارت ورزش و جوانان تحویل خواهد شد و نظارت بر تداوم فعالیت طبق اهداف و وظایف مقرر بر عهده وزارت ورزش و جوانان است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید