عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تشکیل اتاق ایده پردازی برای ایجاد تحرک حوزه فرهنگی، هنری و رسانه ای امور ایرانیان خارج از کشور یک الزام است.

وزیر فرهنگ: تحرک فرهنگی، هنری ایرانیان خارج از کشور یک الزام است/هیچ محدودیتی برای گره‌گشایی امور هموطنان خارج از کشور قائل نیستیم

به گزارش چادگان، محمدمهدی اسماعیلی در دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و رسانه شورای عالی ایرانیان خارج از کشور گفت: تسهیل امور مربوط به بازگشت ایرانیان خارج از کشور یکی از رویکردهای اصلی دولت مردمی و کارگروه تخصصی فرهنگی و رسانه‌ای شورای عالی ایرانیان خارج از کشور خواهد بود که باید در همین راستا از تمامی ظرفیت‌های موجود اعضای کارگروه در نهادها و دستگاه های مختلف بهترین استفاده را کرد. وی افزود: حل و فصل مشکلات اجرایی مربوط به تسهیل بازگشت ایرانیان خارج از کشور می بایست به عنوان دستور جلسات در کارگروه تخصصی فرهنگی و رسانه‌ای شورا مطرح شود. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تشکیل اتاق ایده پردازی برای ایجاد تحرک حوزه فرهنگی، هنری و رسانه ای امور ایرانیان خارج از کشور یک الزام است و حوزه زبان فارسی و شاخه های مختلف فرهنگی و هنری از ظرفیت مناسبی برای پیشبرد اهداف متعالی حوزه تمدن و فرهنگ ایران عزیز در حوزه بین الملل برخوردار است که می توان با تشکیل اتاق ایده پردازی با حضور جوانان نخبه و خلاق ضمن اعتلای برنامه های فرهنگی مرتبط با امور ایرانیان خارج از کشور به ارتقای سطح برنامه های فرهنگی و هنری کشور در سایر کشورها منجر شود. اسماعیلی با تاکید بر نقش موثر رایزنان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در تقویت ارتباط با هموطنان مقیم خارج از کشور گفت: می بایست با ایجاد هم افزایی میان دستگاه های مختلف، ظرفیتی برای افزایش کارآمدی رایزنان فرهنگی کشور در این خصوص ایجاد کرد که در نتیجه رایزنان با تنوع در ماموریت های خود در برپایی برنامه های مختلف فرهنگی و هنری از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور بهره مند شوند. در این جلسه ارائه گزارش از اقدامات انجام شده کارگروه تخصصی فرهنگی و هنری، ارائه بسته پیشنهادی دبیرخانه کارگروه با عنوان «نظام مسائل و اقدامات فرهنگی و رسانه‌ای هموطنان خارج از کشور» و بررسی روند اجرایی سازی بند سه مصوبه شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور (تولید محتوا، آگاه سازی و اطلاع‌رسانی به هموطنان و توسعه و تقویت آموزش خط و زبان فارسی و طراحی شیوه های نوین تدریس زبان فارسی و ایران شناسی از سوی وزارتخانه های فرهنگ، علوم، آموزش و پرورش، صداوسیما و بنیاد سعدی) از دستور جلسات دومین جلسه کارگروه تخصصی فرهنگی و رسانه‌ای شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور مورد بحث و تبادل نظر اعضای کارگروه قرار گرفت.  پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید