سخنگوی کاخ سفید با بیان این ادعا که روابط دفاعی میان ایران و روسیه رو به تعمیق است آن را نگران‌کننده خواند.

کاخ سفید: تعمیق روابط دفاعی ایران و روسیه نگران‌کننده است

به گزارش گروه بین‌الملل چادگان، سخنگوی کاخ سفید با بیان این ادعا که روابط دفاعی میان ایران و روسیه رو به تعمیق است آن را نگران‌کننده خواند. در حال تکمیل…

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید