کیفیت هوای تهران با شاخص ۱۲۱ در وضعیت نارنجی آلودگی هوا و ناسالم برای گروه های حساس جامعه قرار دارد.

کیفیت هوای تهران در وضعیت نارنجی قرار گرفت

به گزارش چادگان از تهران، بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا، کیفیت هوای تهران براساس میانگین تمام ایستگاه ها هم اکنون با شاخص ۱۲۱ در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه های حساس جامعه است. براساس دستورالعمل احتیاطی صادره از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند. بر اساس همین گزارش، شاخص آلودگی هوا در ۶ ایستگاه‌ کنترل کیفیت هوا در پایتخت بین محدوده ۱۵۰ الی ۲۰۰ قرار دارد که وضعیت قرمز(ناسالم) آلودگی هوا را نشان می‌دهد. مابقی ایستگاه ها وضعیت نارنجی(ناسالم برای گروه‌های حساس) و زرد(قابل قبول) قرار دارند. طی یک هفته گذشته، هوای پایتخت با شاخص بالای ۱۵۰ در وضعیت قرمز و ناسالم برای تمام افراد جامعه قرار داشت و امروز در پی بارندگی ها، شاخص کیفیت هوا به زیر ۱۵۰ و وضعیت نارنجی رسیده است. کیفیت هوا به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود که بر اساس آن از عدد صفر تا ۵۰ با رنگ سبز در محدوده هوای پاک تعریف می‌شود، از ۵۱ تا ۱۰۰ با رنگ زرد هوا در محدوده قابل قبول و سالم بوده و  از محدوده ۱۰۱ تا ۱۵۰ با رنگ نارنجی هوا ناسالم برای گروه‌های حساس است. در بازه ۱۵۱ تا ۲۰۰ نیز با رنگ قرمز هوا در محدوده ناسالم برای همه گروه‌ها و از محدوده ۲۰۱ تا ۳۰۰ با رنگ بنفش هوا در محدوده بسیار ناسالم قرار می‌گیرد. از ابتدای سال تا به امروز، تهرانی‌ها ۲ روز هوای پاک، ۱۴۸ روز هوای قابل قبول، ۱۱۴ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۲۳ روز هوای ناسالم برای تمام افراد، ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک را تجربه کرده‌اند. پایان پیام/۶۷۰۶۲/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید