مجمع انتخاباتی کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا به ادامه مدیریت المنا در این نهاد ورزشی رای داد.

یوسف المنا رئیس کنفدراسیون وزنه‌برداری آسیا ماند

به گزارش چادگان، مجمع انتخاباتی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا به ادامه مدیریت یوسف المنا قطری در این کنفدراسیون رای داد تا وی چهار سال دیگر رئیس وزنه برداری قاره‌کهن باشد. انتخابات نایب رئیس، دبیرکل، نواب رئیس، هیات اجرایی، کمیته فنی، کمیته مربیان و کمیته پزشکی نیز در جریان است. همچنین سجاد انوشیروانی در پست نواب رئیس و هیات اجرایی، بهداد سلیمی در پست کمیته فنی، کوروش باقری کمیته مربیان و امین نوروزی برای کمیته پزشکی کاندید شدند. مجمع انتخاباتی کنفدراسیون وزنه برداری آسیا از روز گذشته آغاز و تا جمعه ادامه دارد. این مجمع در دوحه پایتخت قطر در حال برگزاری است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید