مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای 200 پروژه در این کشور با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند.

200 پروژه با سرمایه کشورهای خارجی در تاجیکستان اجرا  می‌شود

به گزارش خبرنگار چادگان در دوشنبه، مقامات دولتی تاجیکستان از اجرای  200 پروژه در این کشور با سرمایه گذاری خارجی در 3 سال آینده خبر دادند. بر اساس این گزارش، در 3 سال آینده حدود 200 پروژه در تاجیکستان اجرا خواهد شد. بنا به این گزارش، پیش بینی می‌شود تا سال 2025 بیش از 200 پروژه سرمایه گذاری اجرا شود و بیش از 82 میلیارد سامانی ( 8 میلیارد دلار)  تنها در زیرساخت این کشور سرمایه گذاری شود. به گفته این منبع، انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری‌ها از موسسات مالی بین‌المللی، کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاری مستقیم جذب شود. وجوه وام برای اجرای پروژه های دولتی با شرایط ترجیحی و بلند مدت جذب می شود. گفته می شود از سال 2002 تاکنون بیش از 152 میلیارد سامانی سرمایه خارجی برای تاجیکستان جذب شده است که 60 میلیارد سامانی سرمایه گذاری مستقیم بوده است. بیش از 36 میلیارد سامانی سرمایه‌گذاری مستقیم از این میزان صرف توسعه صنعت می‌شود. پایان پیام/.

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید