مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش گفت: تا روز سه شنبه ۱۳ دی ماه از مجموع ۱۲۰۰ حوزه اجرای امتحانات نهایی در سطح کشور، ۳۷۶۶ بازدید به عمل آمده است.

3766 بازدید از حوزه‌های امتحان نهایی

به گزارش گروه آموزش و پرورش چادگان، سید محتبی هاشمی مدیرکل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: تا روز یکشنبه ۱۱ دی بیش از ۲۱۰۰ بازدید از حوزه‌های اجرا و تصحیح امتحانات نهایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: با رویکرد نظارت بر نحوه اجرای امتحانات نهایی پایه دوازدهم در دی ۱۴۰۱ و اهمیت و تأثیر نتایج امتحانات دی ماه در سرنوشت کنکور آینده و دستور وزیر آموزش و پرورش مبنی بر رعایت سلامت و ارتقای سطح کیفی سازوکار ارزشیابی، تا روز سه شنبه ۱۳ دی ماه از مجموع ۱۲۰۰ حوزه اجرای امتحانات نهایی در سطح کشور ۳۷۶۶ بازدید به عمل آمده است. هاشمی افزود: از مجموع ۱۳۶ حوزه تصحیح اوراق امتحانی، ۲۵۷ بازدید به عمل آمده است و این روند تا پایان امتحانات به صورت مستمر و با شاخص‌های تدوین شده ادامه خواهد یافت. وی با تأکید بر تلاش برای ارتقای سلامت آزمون‌ها به عنوان معیار سنجش وضعیت تحصیلی و علمی دانش آموزان، اظهار کرد: در جهت حفظ حقوق همه دانش‌آموزان و تضمین کیفیت برگزاری امتحانات، تخلفات امتحانی طبق آیین‌نامه امتحانات و بدون اغماض و با قاطعیت مورد بررسی و رسیدگی قرار خواهد گرفت. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید