دسته: هنر و رسانه

وزیر فرهنگ: تحرک فرهنگی، هنری ایرانیان خارج از کشور یک الزام است/هیچ محدودیتی برای گره‌گشایی امور هموطنان خارج از کشور قائل نیستیم

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: تشکیل اتاق ایده پردازی برای ایجاد تحرک حوزه فرهنگی، هنری و رسانه ای امور ایرانیان خارج از کشور یک الزام است.