دو اقدام مهم دولت سیزدهم در حوزه آبرسانی کردستان؛ اجرای طرح جهاد آبرسانی و افزایش اعتبارات ملی پروژه‌های آب و فاضلاب

مدیرعامل شرکت آبفا کردستان گفت: دو اقدام مهم دولت سیزدهم در حوزه آبرسانی، اجرای طرح جهاد آبرسانی و افزایش اعتبارات ملی پروژه‌های آب و فاضلاب است.